Leerlingen

Alle niveau's
(Buitengewoon) basisonderwijs
(Buitengewoon) secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs

Alle niveau's

Archivering leerlinggebonden documenten
Bewaartermijn van leerlinggebonden documenten
De leerplicht
DISCIMUS
Evaluatie en bekrachtiging van de studies
KVL M-decreet schema
Onderwijs voor zieke jongeren en vrijstelling van de leerplicht
Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Revalidatie tijdens de lesuren
Syncroon internetonderwijs
Topsport

(Buitengewoon) basisonderwijs

Aanwezigheden - afwezigheden - medisch attest
Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs
Gebruik van gevalideerde toetsen voor interne kwaliteitszorg in het gewoon lager onderwijs
Getuigschrift gewoon en buitengewoon basisonderwijs
Informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement
Inschrijving in kleuter en lager onderwijs
Inschrijvingsrecht
Inschrijvingsregister basisonderwijs
Preventieve schorsing tijdelijke en definieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014
Procedure gelijkwaardige leerdoelen en getuigschrift basisonderwijs in het buitengewoon basisonderwijs
Schoolverandering
Screening niveau onderwijstaal taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs
Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) permanent onderwijs aan huis (POAH) en vrijstelling van leerplicht in het basisonderwijs
Toelatingsvoorwaarden en verslag voor leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs
Zittenblijven in het basisonderwijs

(Buitengewoon) secundair onderwijs

Aanwezigheden - afwezigheden - medisch attest BuSO
Aanwezigheden - afwezigheden - medisch attest SO
Afwezigheden en in-en uitschrijvingen SO
Leerlingenstages
Overzitten van een leerjaar in het secundair onderwijs
Stelsel van leren en werken
Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) permanent onderwijs aan huis (POAH) en vrijstelling van leerplicht in het buitengewoon secundair onderwijs
Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) permanent onderwijs aan huis (POAH) en vrijstelling van leerplicht in het secundair onderwijs
Tijdelijk project schoolbank op de werkplek rond duaal leren in het secundair onderwijs
Toelatingsvoorwaarden
Tuchtmaatregelen SO
Vrijstellingen en alternatieve leercontext

Deeltijds kunstonderwijs

Bekwaamheidsbewijzen in het DKO
Het volgen van een tweede instrument en het overzitten in de lagere en middelbare graad in de studierichting muziek
Inschrijvingsgeld in het DKO
Leerlingen evalueren in het DKO
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het DKO
Leerlingenzendingen documenten en formulieren in het DKO
Omkaderingsberekening en personeeelsformatie in het deeltijds kunstonderwijs
Registratie van leerlingen in het DKO