Beleid maken en  samen uitvoeren is niet steeds evident in ons onderwijslandschap. Vaak hebben we immers het gevoel dat we op een eiland staan en dat beslissingen boven ons hoofd worden genomen. Op vraag van verschillende directeurs en leidinggevenden binnen het onderwijs werd er daarom in 2014 een nieuwe vereniging opgericht, de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs ofwel VLVO.
Doelstelling van de vereniging is de belangenbehartiging  van de leidinggevenden van het onderwijs, zonder onderscheid van net of niveau.
De vereniging beoogt een representatief orgaan te zijn dat alle directeurs en beleidsmedewerkers uit het basis-, secundair en deeltijds kunstonderwijs vertegenwoordigt.
U sluit dus aan op individuele basis.
Omdat de ODVB, de Organisatie Directeurs Vlaams Basisonderwijs, al 15 jaar in dezelfde zin werkzaam is voor het basisonderwijs, kunnen en willen zij hun expertise en hun dienstverleningen delen met alle leden van de VLVO.
Zo kan de VLVO steunen op drie belangrijke pijlers:

1.     Belangenbehartiging

 • Wekelijkse opvolging van de onderwijscommissie en verslagen voor basis-, secundair en      deeltijds kunstonderwijs
 • Het bepalen van standpunten gebeurt na raadpleging van de leden, waarna deze standpunten rechtstreeks worden overgemaakt aan het kabinet en de politieke fracties
 • Regelmatig contact met kabinet en administratie.

2.     Inhoudelijke pedagogische samenwerking 

 • Inhoudelijke niveauoverschrijdende samenwerking (zie onze visiedagen in februari!
 • Overlegplatforms basis/secundair rond de overgang van basis naar secundair en de samenwerking die eraan zit te komen
 • Contactmogelijkheden tussen de verschillende niveaus in verband met mogelijke samenwerking
 • Coachingtrajecten zowel voor directies als voor beleidsmedewerkers
 • Symposia met interessante sprekers en nascholingen georganiseerd door ODVB en/of VLVO aan verminderde prijzen voor leden.

3.     Dienstverlening

 • Direct(ie)advies: hebt u vragen over: organisatie, personeelsbeleid, administratie, verlofstelsels, betalingen, bestuurlijke zaken, juridische problemen, ... dan kan u als lid terecht op advies@vlvo.be. Uw vraag wordt best per mail gesteld.  In dringende gevallen kan u ons telefonisch bereiken.  Voor juridische problemen (geen rechtsbijstand, enkel advies!) doen wij beroep op onze advocaat-onderwijsspecialist.
 • Een vereenvoudigde reglementering op de website: efficiënt opzoeken wat u moet weten!
 • Onze maandelijkse Nieuwsbrief met informatie uit en voor de verschillende niveaus.
 •  …

En dat alles zit begrepen in het lidgeld van de VLVO!
Bovendien bieden wij in het lidgeld voor directies een rechtsbijstandsverzekering specifiek voor beleidsmensen.  Neen, uw rechtsbijstand afgesloten door uw schoolbestuur dekt niet alles!  Doordat we met velen een verzekering afsluiten, kan DAS ons op een vrij goedkope manier heel degelijk verzekeren.  Speciaal voor ons, directeurs.  U vindt er hier alles over!  Bovendien geniet u als verzekerde een gratis advies bij een gespecialiseerde advocaat  (t.w.v. 200 euro) in verband met functionering en evaluatie.

Wat kost u dit?

 • Lidmaatschap met volledige dekking rechtsbijstand € 135,00 (Verzekering rechtsbijstand Das: €45 + Lidgeld VLVO: €90) per kalenderjaar.
 • Lidmaatschap zonder rechtsbijstand: €90 euro per kalenderjaar.  Deze optie is enkel mogelijk voor beleidsondersteuners, niet voor directeurs!

Interesse?  Uw gegevens kan u hier inbrengen.  U kan uw lidgeld betalen op het rekeningnummer BE53 0689 0139 4553 van VLVO.  U krijgt uw factuur voor voldaan per kerende.  U werkt met een bestelbon?  Kan ook.  U richt deze per post aan VLVO, Boomgaardstraat 175, 2070 Burcht of u stuurt hem per mail naar info@vlvo.be.