Hoe werkt deze rechtsbijstand bij een juridisch conflict?

U geeft uw schadegeval rechtstreeks aan bij de verzekeringsmakelaar

DELLAFAILLE & Co NV
Markt 13 - 2900 Schoten 
Tel: 03/680 17 70
Fax: 03/680 17 79
E-mail: 

U stapt nooit onmiddellijk en rechtstreeks, zonder akkoord van DAS, naar een advocaat.
U heeft uiteraard wel de vrije keuze van een raadsman.

 • De juristen van DAS onderzoeken uw dossier
 • U krijgt advies en bijstand
 • DAS streeft naar een goede minnelijke regeling
 • DAS betaalt de:
  • procedurekosten
  • gerechtskosten
  • erelonen van deskundigen (experten)
  • erelonen van de advocaat (altijd volledige vrije keuze).                      
   Hier vindt u het schadetraject