Functiebeschrijving en evaluatie

De bij DAS verzekerde VLVO-leden genieten volledige bijstand voor het college van beroep in het kader van functiebeschrijving en evaluatie.